Or Basiscursus - De Training Voor Beginnende Leden

Gepubliceerd mrt. 07, 22
6 min read

Welke Rechten Heeft Een Ondernemingsraad (Or)?

Een OR-lid dat in de ondernemingsraad en in een commissie zit heeft minimaal acht dagen recht op scholing, dat zijn 21 dagdelen. Soms maakt een leidinggevende van een OR-lid bezwaar tegen de scholing. Hij wil ‘zijn’ werknemer niet een paar dagen kwijt zijn. Kaart dit als OR aan bij de bestuurder.

De bestuurder Het recht op scholing kost de bestuurder geld. De rekening van de scholing is voor de bestuurder. Niet alleen de cursuskosten, maar ook de tijd dat het OR-lid niet aan het werk is, komt voor zijn rekening. De WOR maakt geen onderscheid tussen parttime of fulltime werkende OR-leden.

Or Training - Organisatieadvies

Is er geen overeenstemming over de redelijkheid of interpretatie van de toepassing van het wettelijk scholingsrecht door bestuurder en OR? Dan kunt u naar de bedrijfscommissie waaronder uw organisatie valt. De bedrijfscommissie stelt ter behandeling van het geschil een scholingskamer in die advies geeft. Uw bestuurder mag u niet zomaar weigeren om een training te volgen.

Een opleidingsplan Een OR stelt vaak doelen die de raad tijdens een zittingstermijn wil bereiken. Daarvoor zijn bepaalde kwaliteiten nodig. Ieder OR-lid heeft kwaliteiten, maar zijn deze voldoende om de doelen te realiseren? Het is handig om een opleidingsplan te maken. Dat is niet verplicht, maar het geeft uw ondernemingsraad structuur.

Advies & Training Ondernemingsraad

De scholingen staan voor een langere periode vast. adviesbureau. Bovendien stimuleert een opleidingsplan de ondernemingsraad om over de toekomst van de OR en de benodigde competenties van de OR-leden na te denken. Ook voor de bestuurder is het prettig dat er een scholingsplan is. Hij weet dan waarin de OR wil investeren.

Je kunt natuurlijk niet de toekomst voorspellen. Creëer dus altijd ruimte in het scholingsplan voor congressen, cursussen of evenementen die inspelen op actualiteiten zoals wetswijzigingen. Bekijk of scholing wel de juiste manier is om het vooraf vastgestelde doel te bereiken. Er is immers veel meer mogelijk om kennis te vergroten of vaardigheden te verbeteren.

Advies En (Online) Training Voor Ondernemingsraad

Vaak is kennis ook binnen de organisatie te halen. Laat bijvoorbeeld het meest doorgewinterde OR-lid nieuwe OR-leden inwerken of vraag aan de manager van de financiële afdeling om een workshop ‘jaarverslag lezen’. Scholingsvragen Inventariseer welke scholingsvragen er zijn. Zijn deze individueel of voor de gehele OR? Als de vragen voor (bijna) de gehele OR zijn, dan kunt u het beste een training op maat volgen.

Dat kan soms erg verhelderend werken! Richtbedrag Als uw OR een training wil volgen dan kunt u kiezen uit veel verschillende aanbieders die allemaal een verschillende cursusprijs bieden. De kwaliteit en de prijzen kunnen nogal verschillen. De SER stelt ieder jaar een richtbedrag vast - advies. Dat geeft een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor voldoende kwalitatieve scholing en vorming.

Basistraining Or

Kijk niet alleen naar de prijs van de training, maar ook wat u verder krijgt. Dat kan bijvoorbeeld begeleiding na de scholing of extra literatuur zijn. Scholingsinstituut kiezen Als u meer zicht heeft op de prijs van een cursus dan kunt u kijken welke scholing het beste passend is. U kunt kiezen uit diverse scholingsinstituten.

Dat maakt het kiezen lastig (overleg). U kunt via vergelijkingssites zoals Springest eenvoudig verschillende aanbieders vergelijken of evenementen bijwonen zoals , waar u kennis kunt maken met verschillende opleiders. Bekijk ook vergelijkingswebsites, controleer de websites van de opleiders zelf en het portfolio. De kwaliteit van een scholing is erg belangrijk. Het is lastig om te weten of instituut goed is. opleiding.

Ondernemingsraad En Personeelsvertegenwoordiging

Dat kan een indicatie zijn van een goed instituut, maar staar u er niet blind op - basiscursus. Een keurmerk zegt lang niet alles. Vraag daarom om referenties of cursusevaluaties.

Alles Voor Uw Ondernemingsraad. Cursus, Training, AdviesOndernemingsraad En Personeelsvertegenwoordiging

Onderwerpen die aan bod komen: achtergronden en doelstellingen van de WOR taken en plaats van de OR relatie OR, WOR-bestuurder en ondernemer relatie met de vakorganisaties informatie- en het initiatiefrecht van de OR ins en outs van het advies- en instemmingsrecht verdere bevoegdheden, de faciliteiten en de benodigde tijd voor het OR-werk, Tijdens deze open inschrijving geeft de trainer uitleg over de diverse onderwerpen die worden behandeld.

Training Or

Ondernemingsraad - Training - Advies - Medezeggenschap - OrOr Cursus Vergelijken & Boeken

Door actieve werkvormen begrijp je de theorie en kun je deze toepassen in opdrachten. Aan het eind van de dag beschik je over kennis en vaardigheden om jouw rol in de OR goed in te kunnen vullen. Deze training volg je met cursisten van andere ondernemingsraden, zodat je ervaringen uit kunt wisselen! Uiteraard is het ook mogelijk deze training te volgen met jouw eigen ondernemingsraad.

Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Laten zien dat medezeggenschap loont door inzet van enthousiaste, betrokken, bevlogen en positief kritische mensen waarmee het ontzettend leuk werken is! In de afgelopen 12 jaar is mijn passie voor het begeleiden, coachen, adviseren en trainen van OR-en alleen maar gegroeid. Mijn missie is persoonlijke ontwikkeling van mensen te stimuleren en OR-en en organisaties (mede daardoor) op een hoger plan te brengen.

Ondernemingsraad (Or) Opleidingen

Renato:In 1991 ben ik verslingerd geraakt aan het medezeggenschapswerk en het is nog steeds niet over. Ik heb vele OR-en getraind, begeleid en van advies voorzien. Mijn doel? Mensen mondiger en krachtiger maken, door inzicht te verschaffen in hun situatie en complexe zaken voor iedereen begrijpelijk te maken. Ik daag je uit om na te denken over je eigen gedrag en denk- en werkwijze.

Lees meer“Het was ontzettend leerzaam! De trainer Renato was goed, sprak duidelijk, had hele goede voorbeelden, goeie en handige tips! Alles was goed geregeld! Goede afwisseling tussen theorie en praktijk.”In 1991 ben ik verslingerd geraakt aan het medezeggenschapswerk en het is nog steeds niet over… Ik heb vele OR’en getraind, begeleid en van advies voorzien.

Cursus - Training Ondernemingsraad (Or) Basis

Ik daag je uit om na te denken over gedrag en denkwijze. Ik bied je wat je nodig hebt om je rol en positie in de organisatie te versterken. Lees meer“Zeer constructief en sluit goed aan op praktijksituaties.”Bestuurskundige, onderwijskundig en organisatieadviseur. Man van de inhoud met gevoel voor de publieke zaak en medezeggenschap.

Bij kunnen dragen vanuit jouw kennis, competenties en jouw praktische vaardigheden. En dat vanuit de gezamenlijk kracht van de groep, de OR. Ik ondersteun OR’en bij hun ontwikkeling door het geven van trainingen. Om OR’en in het spelen van het spel van invloed te versterken, geef ik de masterclass onderhandelen, specifiek gericht op de OR.Lees meer, Je ontvangt van ons een vragenlijst, waarin wij vragen wat jouw kennisniveau is en waar je behoefte aan hebt.

Ondernemingsraad Online: Voordelige Or En Arbo Trainingen

Zo heeft een OR instemmingsrecht bij regelingen rond pensioenen, winstdeling, werktijden en tijdsregistratie, vakantie en verlof, functiewaa…

Als ondernemingsraad lid heb je te maken met verschillende uitdagende onderwerpen. Arbeidsomstandigheden en hoe hier inzicht in te krijgen, te hebben en te houden, kan hier onderdeel van uitmaken. Heb je regelmatig hierover overleg met de directie, preventiemedewerker (artikel 13 Arbowet) en bedrijfsarts en merk je dat je op het vlak van arbeidsomstandigheden nog vaak vragen hebt? Dan is deze training voor jou.

Training Or OndernemingsraadOR-werk verruimt je blikveld en is goed voor je algemene ontwikkeling! HIermee is het een mooie aanvulling op jouw reguliere werk. Daarom is het van belang tijdig een basistraining te volgen, zodat je als ondernemingsraad een vlotte start kan maken en positie kunt innemen. Voorkom dat je als OR zegt: “Waarom hebben we deze training niet eerder gedaan? Dan waren we beter beslagen ten ijs gekomen (cursus).” Lees verder... Je kent het wel, van die gesprekken waar je goed op bent voorbereid.

Navigation

Home

Latest Posts

Social Media Advertising

Published Apr 22, 23
7 min read

Digital Marketing Specialist In De Regio

Published Mar 27, 23
7 min read