Training Ondernemingsraad. Or Training Op Maat. Or Cursus

Gepubliceerd mrt. 18, 22
6 min read

Onderwerpen Voor De Or Training

Or Trainingen En CursussenOndernemingsraad Online: Voordelige Or En Arbo Trainingen

Mogelijkheden in de praktijk Een begroting gaat het nieuwe jaar en de jaarrekening gaat over het vorige jaar. Er zijn verschillende momenten in het jaar waarop je als OR inzicht en invloed kunt krijgen in de plannen. Let wel: er zijn documenten waarmee vooruit gekeken wordt (begroting), andere cijfers volgen het nu (bijvoorbeeld in dashboards) en er zijn verslagen waarin teruggekeken wordt.

Maatwerk Or Cursus - Uw Training Op MaatFinanciële Training Ondernemingsraad

Soms wordt nog de laatste hand gelegd aan jaarplannen en de eerste uitgaven worden gedaan. ondernemersraad. Waar gaan we naar toe in 2019? Al voor de zomer worden de voorbereidingen gestart om de begroting voor het volgend jaar op te stellen. Met name in de zorg, overheid en onderwijs wordt vaak rond juni een kaderbrief gepubliceerd met de plannen voor 2019.

15 Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Or Training En Or Cursus - Hart Voor MedezeggenschapHoe Kies Ik Een Or-cursus?

Niet bij alle organisaties gaat dit zo openlijk via een openbaar document; wel worden er al deelbegrotingsvoorstellen en ‘verlanglijstjes’ ingediend door de diverse leidinggevenden. : Stel hierover vragen tijdens de algemene gang van zaken bespreking in het voorjaar (art 24 WOR). 2. Jaarrekening van vorige jaar (2018) is klaar in juni Met deze cijfers krijg je belangrijk inzicht in de gezondheid van je organisatie (ondernemersraad).

Dit ontoegankelijke document vol cijfers schrikt veel OR’s af. Toch zijn er enkele cijfers en aannames die zinvol zijn om ieder jaar te volgen en te vergelijken met eerdere jaren. Als OR kan je aan de financieel specialist van je eigen organisatie vragen om deze cijfers op een rijtje te zetten.

Welke Rechten Heeft Een Ondernemingsraad (Or)?

Welke kant willen we? Welke investeringen zijn nodig? De begrotingswensen moeten passen binnen het meerjarenplan, het jaarplan, en bijvoorbeeld arbo-jaarplan of scholingsplan. maak een initiatiefvoorstel over een kwestie die de OR belangrijk vindt en vraag hier aandacht voor in de begroting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Plan van Aanpak van de arbo.

Wie krijgt hoeveel: een zomer vol discussie? Het management bespreekt de begrotingswensen met de directie. De (on)mogelijkheden worden doorgenomen. Moet er beknibbeld moet worden? Wie krijgt, hoeveel en waarom? In de zomer wordt er verhit gediscussieerd. Welke manager heeft de meeste invloed? ga als OR gerust op vakantie:) Concept begroting is klaar in oktober/november De directie stelt uiteindelijk (samen met de afdeling financiën) de conceptbegroting op.

Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Er is weinig bereidheid om een vastgestelde begroting nog aan te passen. Akkoord van toezichthouder in november/december De begroting wordt na goedkeuring van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen vastgesteld. Meestal is dit in de vergadering van november/december. dit agendeer de begroting op de tweejaarlijkse bespreking van de algemene gang van zaken (art (ondernemersraad).

Het geldpotje is voor volgend jaar verdeeld De budgetten en jaarplannen zijn nu bekend. ga verder naar 1 en als je langs start komt ontvang je… Conclusie: zonder bevoegdheid wel invloed Inzicht in de financiën van je organisatie is belangrijk en daar hoef je zeker geen financieel specialist voor te zijn.

Or-training Voor Ondernemers

Bij de meeste stappen heeft de OR geen formele bevoegdheid. Toch kan je OR zich op een belangrijke momenten wel mengen in de discussie over financiële keuzes in de organisatie. Met name de begroting en de geplande investeringen lenen zich goed om de OR-mening in te brengen, signalen af te geven of suggesties te doen.

Het maakt nogal wat uit of je werkt in een onderneming die financieel gezond is, of dat elk dubbeltje moet worden omgedraaid. Maar vaak is dat niet meteen zichtbaar: er zijn kwetsbare ondernemingen waar de baas met geld smijt en rijke organisaties waar eigenlijk niets mogelijk is. Als OR wil je dus graag een onafhankelijk inzicht in de financiën.

Onderwerpen Voor De Or Training

helpt je inzicht te krijgen in deze vragen en leert je hoe je zelf steeds deze gegevens kunt monitoren. Zodat je tijdig aan de bel kunt trekken als je tegenslag vermoedt, of beter je poot stijf kunt houden als je denkt dat er best wel meer vlees op de botten zit (leergang).

Training OndernemingsraadCursus, Training En Advies Voor Uw Ondernemingsraad

Na het volgen van deze praktische en toegankelijke training kun je: De financiële jaarstukken beter begrijpen; Kengetallen uitrekenen om de gezondheid van de organisatie te bepalen; De kern uit financiële stukken halen; Investeringen of andere financiële beslissingen beoordelen; Een betere financiële gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Hoe werkt het? Bij belangrijke beslissingen, zoals reorganisaties en investeringen, kijkt de bestuurder naar de financiële situatie van de organisatie.

Or Cursus

Iedere ondernemingsraad heeft recht op de jaarrekening en de begroting, maar wat kun je daarmee? Veel! Uit de jaarrekening kun je afleiden of jouw organisatie tegen een stootje kan, of er voldoende geld wordt uitgetrokken voor opleiding en bijscholing, of er geld beschikbaar is om een Sociaal Plan bij de reorganisatie te bekostigen.

In de cursus Financiele Informatie behandelen we de basisbegrippen uit deze financiële stukken. Vervolgens gaan we in op de rol en bevoegdheden van de ondernemingsraad met betrekking tot het financieel beleid. Uiteraard wordt daarbij de praktijk niet vergeten: wat kun je met die informatie, zonder een boekhouder te worden? Deze cursus wordt verzorgd door of , partners bij Dubois & Co en door Annegret Sterken, opleider bij KGCA.

Word Gelijkwaardiger Door Voldoende Training

Inloop en ontvangst Uitwisselen van ervaringen, We wisselen ervaringen uit met het verkrijgen van informatie. De financiële stukken, Er zijn verschillende soorten financiële stukken. ondernemingsraad. De begroting, de tussentijdse rapportages & het jaarverslag. We laten zien wat u als OR aan die stukken kunt hebben. De winst en verliesrekening, We gaan in op de gebruikte begrippen en de opbouw.

Welk beeld levert dat op? Gaat het de goede kant op of juist niet? Lunch Aandachtspunten, zorgen en vragen, Elke OR heeft zo zijn eigen aandachtspunten, zorgen en vragen - trainingsbureau (opleiding). Waar kunt u het antwoord op die vragen vinden? Hoe stellen we prioriteiten? Hoe formuleert u uw financiële vragen aan uw bestuurder, hoe maakt u uw zorgen kenbaar? Hoe regelen we de taakverdeling binnen de OR? Pauze De financiering, Als uw organisatie geld geleend heeft bij de bank, hoe beoordeelt de bank uw organisatie? U leert berekenen of uw organisatie in de gevarenzone zit of dat u veilig bent.

Cursus - Training Ondernemingsraad (Or) Basis

Leer financiële stukken begrijpen, In de OR-training kijk je als ondernemingsraad samen met de trainer naar de cijfers in begrotingen en de jaarrekening. We helpen je de samenhang tussen financiële stukken te begrijpen en we gaan in op moeilijke termen. Zo weet je na de training op welke termen je moet letten, wat de achtergrond is van verschillende posten en kun je de cijfers beter interpreteren.

Uiteraard is er alle ruimte voor vragen. Zo is de training op maat en passend voor jullie organisatie. Het resultaat? Financiële stukken zijn voortaan geen struikelblok meer en jullie weten hoe je er inhoudelijk op kunt reageren. Wel zo prettig. Voor wie is de training bedoeld? De training financiën voor OR-leden is zowel voor beginnende als ervaren OR-leden.

Training Ondernemingsraad - MedezeggenschapOf je als OR-lid nu wel of niet bent aangesloten bij CNV. We kunnen de training bij jullie op locatie geven, maar een externe locatie is ook mogelijk. Ontdek ons OR-partnerschap, Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies. trainingsbureau.

Navigation

Home

Latest Posts

Social Media Advertising

Published Apr 22, 23
7 min read

Digital Marketing Specialist In De Regio

Published Mar 27, 23
7 min read