Omgevingsmanagement Diensten

Gepubliceerd mei 01, 22
6 min read

Wat Voor Omgevingsmanager Ben Jij?

Iemand die rust en overzicht bewaart, oplossingsgericht blijft handelen. Samenvijf staat voor een nieuwe manier van werken: we bieden je uitdagend werk bij onze opdrachtgevers en geven je daarnaast iedere week tijd om iets goeds te doen voor de maatschappij - Omgevingsmanager – Wat je kunt verwachten. Zo doorbreek jij je routine en heb je een werkweek met meer afwisseling en inspiratie.

We vertellen je er graag meer over (Omgevingsmanager zorgt voor unieke samenwerking).

Onze omgevingsmanagers organiseren en faciliteren het besluitvormingsproces om uw doel te realiseren. Wij zorgen ervoor dat de omgeving een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw product. In een zorgvuldig proces verbinden wij de belangen van verschillende partijen op inhoud, waar nodig ondersteund met specialistische onderzoeken (omgevingscommunicatie plan). De milieueffectrapportage benutten wij om dit proces te structureren.

Omgevingsmanagement En Vergunningen

Belangrijk onderdeel van de besluitvorming is de vergunbaarheid; door juristen van WSP worden de plannen en ideeën getoetst en vertaald naar de juridische werkelijkheid. Daarbij schakelen wij zoveel als mogelijk parallel. Zo besparen we kostbare projecttijd. Het resultaat is een sprekende verbeelding waarop besluitvorming plaatsvindt. Wij zijn proactief, communiceren helder en eerlijk én zijn niet bang het (slecht nieuws)gesprek aan te gaan.

Daarnaast werken wij graag met beeldmateriaal en visualisaties, om de ideeën en besluitvorming helder te maken. Wij weten als geen ander hoe informatiebijeenkomsten kunnen worden benut als waardevolle sessies die waardevolle informatie opleveren..

(Senior specialist dienstverlening │20-24 uur │schaal 12 max. € 5. 872,- │ tijdelijk voor de duur van een jaar, mogelijk verlenging│ detachering is mogelijk) Gemeente Haarlemmermeer - te Hoofddorp - zoekt een omgevingsmanager die in staat is op een prettige en doortastende manier de verbinding te leggen tussen de omgeving en de organisatiebelangen en tussen verschillende belangen van ondernemers en inwoners in een gebied.

Omgevingsmanagement Diensten

Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van de projecten in een gebied en daarmee de intermediair tussen de omgeving en de (project)organisatie. Je houdt overzicht op de projecten en de omstandigheden in het gebied. Je brengt de belangen van de inwoners en organisaties in de omgeving en uitvoerende partij(en) in kaart.

Jij haalt op, verbindt, coördineert en probeert, door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, creatieve oplossingen en consensus te bereiken. Jij streeft naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben van de gekozen oplossing. Ook faciliteer je tijdelijke initiatieven binnen de gebiedsontwikkelingen. Je kweekt draagvlak en zorgt dat het project en de samenhang tussen projecten in het gebied soepel verloopt.

Je zorgt voor een tijdige en actuele informatievoorziening naar alle belanghebbenden. Je bent een echte communicator en weet het verhaal van de projecten in het gebied moeiteloos uit te dragen. Het voorzitten van een (digitale) bewonersbijeenkomst is voor jou gesneden koek. Je brengt de verschillende belangen in kaart en zorgt dat de projectmanagers op de hoogte zijn van wat er in het gebied rondom hun project speelt.

Wat Doet Een Omgevingsmanager?

De gebiedsmanager is een van je belangrijkste sparringpartners, omdat hij het gebied kent als zijn broekzak. Participatie binnen gebiedsontwikkelingen is een belangrijk onderdeel in onze gemeente. Samen met de communicatieadviseur zet je strategische lijnen uit en je werkt intensief samen in met name de participatie opgave. Het kan hier gaan om een opgave met een juridisch planologische insteek (bestemmingsplan) of een kwalitatieve insteek (stedenbouwkundig ontwerp).

Je werk is heel divers en loopt uiteen van het uitwerken van een participatiemodel tot het oplossen van een kleine irritatie in de buitenruimte (om goodwill en draagvlak te creëren) (omgevingsmanager). Toch is je werk altijd gelinkt aan de gemeentelijke organisatie- en projectdoelen, collegeprioriteiten en werk je vanuit de visie op participatie en communicatie.

Organisatorisch val je onder het cluster Gebieds- en Relatiemanagement. In dit cluster staat `van buiten naar binnen werken` centraal. Vanuit de hele gemeente komen behoeftes en vragen naar voren waar we als gemeentelijke organisatie (ambtenaren en bestuur) op worden aangesproken. Gebiedsmanagement fungeert daarbij als een belangrijk aanspreekpunt. Wij staan dagelijks in verbinding inwoners en ondernemers en weten welke samenhang tussen gemeentelijk handelen zij in de praktijk ervaren.

Goed Buurmanschap Begint Bij Goed Omgevingsmanagement

Je werkt nauw samen met de projectmanagers van het cluster Projecten en met collega’s van Communicatie & Externe Betrekkingen (CEB). Je kunt tactisch (onder)handelen en bent in staat om van daar uit te reflecteren op strategische ontwikkelingen. Je vraagt door om de vraag achter de vraag boven water te halen. Ervaren Omgevingsmanager.

Je weet te laveren tussen inwoners en de bestuurlijke en ambtelijke werkelijkheid. Je handelswijze is onafhankelijk en je kunt doortastend opereren in een omgeving met veel onzekerheden. Gebiedsmanagers, lijn- en projectmanagers, collega’s van alle andere clusters en externe partijen zijn de partners waarmee je zaken afstemt. Daarbij ben je goed in staat om het overzicht te behouden en bijvoorbeeld projectmanagers te adviseren om in de planning te vertragen of juist te versnellen.

Tot slot werk je vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers. Om je als omgevingsmanager staande te houden in een dynamische omgeving heb je een positieve en flexibele instelling, lef en creativiteit nodig. Om je als een vis in het water te voelen in deze pioniersgemeente verwachten we dat je nieuwsgierig, sensitief en ondernemend bent, maar ook dat je praktisch kunt aanpakken.

De 7 Valkuilen Van Omgevingsmanagers

En uiteraard is het belangrijk dat je je helder en professioneel kunt uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk; Je hebt WO werk- en denkniveau. Je hebt ruime bij een grote (overheids-) organisatie. Je hebt ervaring met politieke processen en bent in staat om complexe onderwerpen te ontwarren en beheersbaar te maken.

Je bent empathisch, je hebt gevoel voor het krachtenveld en je hebt een gezonde dosis standvastigheid om belangen te verdedigen. Je bent in staat om zelfstandig, assertief en in afstemming met opdrachtgevers lokaal en regionaal zorg te dragen voor de positionering van de gemeente Haarlemmermeer. Je bent bestuurlijk sensitief. Een salaris tussen € 4.

Werken is bij gemeente Haarlemmermeer niet tijd- of plaatsgebonden. Daarom wordt er een telefoon en laptop voor elke medewerker beschikbaar gesteld. Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief. Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken. Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden. Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie.

Wat Doet Een Omgevingsmanager?

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 24 augustus op onze locatie in Hoofddorp. Verzoek om hier alvast rekening mee te houden. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via ontvangen. Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Barbara Verbeek, via (06) 22527894of via - Consultant Omgevingsmanagement.

Achtergrond ‘Er zullen niet veel omgevingsmanagers bij RWS zijn met een vooropleiding in de kunsten en informatiewetenschappen. Maar dit werk draait voor een groot deel wel degelijk om informeren en communiceren (De 7 valkuilen van omgevingsmanagers). Wat doet een omgevingsmanager nou eigenlijk?. Ik begon 8 jaar geleden bij Rijkswaterstaat als medewerker informatievoorziening en 2 jaar later kreeg ik de kans om omgevingsmanager te worden.

Enige achtergrondkennis is onontbeerlijk, en daarom heb ik cursussen gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van civiele techniek. Je moet natuurlijk begrijpen dat een krib een stenen dam in de rivier is, hoe deze is opgebouwd en dat kribben ervoor zorgen dat de rivier beter bevaarbaar is doordat de vaargeul dieper blijft.

Navigation

Home

Latest Posts

Social Media Advertising

Published Apr 22, 23
7 min read

Digital Marketing Specialist In De Regio

Published Mar 27, 23
7 min read