Functieprofiel Omgevingsmanager

Gepubliceerd feb. 06, 22
7 min read

Wat Voor Omgevingsmanager Ben Jij? - actief voor bedrijven

Afhankelijk van de complexiteit van het project of de omgeving kan de hiervoor benodigde tijd en kennis zeer verschillen. Soms staat het project toe dat we de rol van omgevingsmanager combineren met andere functies zonder in te boeten op kwaliteit. Een nuttige en beproefde combinatie is die met de functie van (overall) V&G-coördinator, maar ook een combinatie met bijvoorbeeld de projectleider, directievoerder, uitvoerder of toezichthouder is mogelijk.

Ellen is getrouwd en moeder van twee kindjes van zeven en vijf. Het is een gezellig, sociaal en modern gezin. Maak kennis met Omgevingsmanagement. Goed buurmanschap begint bij goed omgevingsmanagement. Haar man werkt parttime, zorgt voor het reilen en zeilen met de kids en zet de meeste avonden het eten op tafel. Ellen werkt fulltime en is, naast een vrolijke moeder, een echte klusser.

De Omgevingsverbinder - Omgevingsmanagement

Address: Gordelweg 58C, 3037 AG Rotterdam, Nederland
Phone: +31625291368
Email: info@deomgevingsverbinder.nl
omgevingscommunicatie

Maar ze is niet alleen maar actief thuis, want een avondje op de bank en lekker niksen is ook een favoriete tijdsbesteding. Na haar studie Technische Planologie is Ellen gestart bij Antea waar ze doorgroeide naar het omgevingsmanagement. Vijf jaar geleden maakte ze de overstap naar Strukton. Voor haar een bekende in het vakgebied, want hier werkte ze nauw mee samen bij Antea.

Omgevingsmanager - actief voor gemeenten

Ellen: “Ik heb alleen maar broers en neven dus ben een mannenwereld wel gewend - omgevingscommunicatie toepassen. Maar het is helaas voor vrouwen nog geen sexy vakgebied om in te werken dus veel vrouwelijke collega’s heb ik nu (nog) niet. omgevingscommunicatie toepassen.” Ze behandelt grote projecten en is aanspreekpunt voor alles wat met omgevingsmanagement te maken heeft.

Dat betekent alle randvoorwaarden die voor het project nodig zijn, zodat het project zelf conform plan en planning door kan gaan (Wat doet een omgevingsmanager nou eigenlijk?). Communicatie met bewoners, weggebruikers, verkeersmanagement, PR van het project richting de media, zijn voorbeelden van haar werk. “HDM komt om de hoek kijken als we bezig zijn met het onderdeel kabels en leidingen.

Kabels en leidingen zitten bij ons in de top drie van risico’s. Ten eerste, omdat het derden partijen zijn die wij moeilijk kunnen beïnvloeden. Ten tweede, omdat de proceduretermijnen vaak heel lang zijn en ten derde, omdat de kostenpost van tevoren niet altijd goed in te schatten is. Andere risico’s zijn de vergunningen, onverwachte flora & fauna en verkeersmanagement.

De Vier Uitgangspunten Van Omgevingsmanagement

Omgevingsmanager Zorgt Voor Unieke Samenwerking - Specialist in omgevingsmanagement Omgevingscommunicatie Toepassen - actief voor provincie

Om het project goed te beheersen, is één van de maatregelen: het inschakelen van een expert die ons begeleidt en borgt dat wij op de juiste manier het kabel- en leidingenproces volgen. Bij HDM kan ze altijd bij Jeroen Kruims en Jesper Schuiten terecht. Door hun expertise en omdat zij veel partijen persoonlijk kennen, kunnen ze sneller bij andere partijen terecht. Maak kennis met Omgevingsmanagement.

Omgevingsmanager Inschakelen - actief voor gemeenten Strategisch Omgevingsmanagement - actief voor gemeenten

Kunnen ze beter inschatten wat iets betekent en wat voor gevolgen bepaalde acties hebben.” Een bijzondere werkervaring heeft Ellen zeker. Jaren geleden werkte @Strukton aan een groot project ‘Herinrichting Deinum-Boksum.’ Op de plek van een normale weg moest een vaarweg gerealiseerd worden. Tijdens het graven van een duiker, stuitten ze op een schedel met een groot gat.

Dit was een grote vondst en er werd een forensisch antropologisch onderzoek gestart. De skeletten dateren uit het jaar 1586 en het gat in de schedel bleek een musketkogelgat te zijn. De zeven skeletten zijn gevonden in de klei en daardoor goed bewaard gebleven. Het forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat het noodlot heeft plaatsgevonden tijdens de slag bij Boksum; een strijd tussen Spaanse troepen en een Fries leger van vrijwilligers, die zelfs is vastgelegd in de geschiedenisboeken.

Omgevingsmanager Inschakelen

Ellen: “Het maakt niet uit wat het is, als het maar lukt! Trots als je langs een project rijdt en weet; daaraan heb ik bijgedragen. Mijn baan is dynamisch en druk. Ik ben veel op kantoor, maar heb ook mijn laarzen in de auto liggen als ik door de modder moet om een project te bekijken.

Negativiteit? Nee, liever niet, ik loop harder door positievelingen.” Ellen: “ .

Functieprofiel, Onze A&O Omgevingsmanager civiele techniek heeft een aantoonbare affiniteit met het beheer van de openbare ruimte. Als omgevingsmanager houdt hij zich bezig binnen een breed taakveld binnen het civiele werkterrein zowel in de planfase als in de realisatiefase. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden: het uitvoeren van het omgevingsmanagement voor één of meerdere projecten in een stedelijke of politieke bestuurlijke gevoelige omgeving het coachen on the job van interne medewerkers in het vakgebied het ontwikkelen en managen van de omgevingstrategie voor projecten met complexe omgevingsopgaven op de thema’s infrastructuur, water, natuur, landschap en duurzaamheid opstellen en uitvoeren Plan van Aanpak voor zowel verkennings- als realisatie fase uitvragen, monitoren, beoordelen en bewaken van producten van ingenieursbureaus en aannemers adviseren ten aanzien van planning en risicomanagement functioneren als sparringpartner voor de collega's omgevingsmanagers in procesmatig, operationeel, inhoudelijk en administratief opzicht samenwerken en begeleiden met andere collega’s omgevingsmanagers verzorgen van de afstemming met betrokken in- en externe partijen onze A&O Omgevingsmanager heeft een civiel technische opleiding op Hbo-niveau heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van omgevingsmanagement heeft minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met infrastructurele of civieltechnische projecten heeft ervaring met een politieke-bestuurlijke organisatie heeft een aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte blijkend uit relevante werk ervaring is VCA vol** gecertificeerd Onze A&O Omgevingsmanager civiele techniek bezit de hierna te noemen competenties: herkennen en erkennen van (onverwachte) hindernissen, gevaren en risico’s voor personen, organisaties en activiteiten in de organisatie en de markt gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk past het taalgebruik aan op de situatie kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen heeft een open houding, is een teamplayer grijpt bij problemen tijdig in.

Omgevingsmanager Zorgt Voor Unieke Samenwerking - voor uw project

Wacht niet af, neemt het voortouw, anticipeert, zoekt en ziet kansen, signaleert knelpunten en handelt hiernaar. Is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard op te pakken en aan te sturen zoekt zelf naar oplossingen laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen heeft eigen netwerk, is omgevingsbewust is gericht op het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op te behalen doelstellingen en (meetbare) resultaten, ook bij tegenwerking, en houdt het overzicht heeft zicht op belangen en krachtenvelden binnen de organisatie handelt naar signalen, wensen en verwachtingen van mensen - De 7 valkuilen van omgevingsmanagers.

Omgevingsmanagement is maatwerk Elk project met omgevingsmanagement is voor ons echt maatwerk dat bepaald wordt door de aard van de werkzaamheden, de inbreng van de omgeving en de inrichting van het landschap. Tauw kijkt goed naar de voorbereiding en bouwt daarop voort. Goed omgevingsmanagement werkt door tot en met de uitvoering en oplevering, van het bedenken van hinderbeperkende maatregelen zoals het aanbieden van alternatieve vervoersmethoden voor materialen of het organiseren van een boomplantdag met schoolkinderen.

Omgevingsmanagement - Advies   Omgevingsmanagement - actief voor gemeenten

Rijkswaterstaat, maar ook andere overheden, hebben het onderwerp ook al jarenlang hoog op de agenda staan. Dat heeft tot gevolg dat het belang van goed omgevingsmanagement steeds belangrijker is, zeker als het gaat om grotere projecten in de infrastructuur en het stedelijk gebied. In tenders voor overheden en aannemers hebben wij al vele malen met succes deelgenomen en zeer hoge scores behaald.

Omgevingscommunicatie Toepassen - Specialist in omgevingsmanagementOmgevingsmanagement en bewonersbetrokkenheid cruciaal Professioneel omgevingsmanagement biedt de basis voor begrip, vertrouwen en betrokkenheid van betrokkenen. Goede communicatie levert een bijdrage aan het draagvlak voor een project en zorgt voor begrip voor overlast bij de realisatie. Dit zorgt voor grip op het project. Minstens zo belangrijk is het organiseren van de deelname van bewoners en andere stakeholders bij het project.

Navigation

Home

Latest Posts

Social Media Advertising

Published Apr 22, 23
7 min read

Digital Marketing Specialist In De Regio

Published Mar 27, 23
7 min read