Training En Advies Voor Europese Ondernemingsraden

Gepubliceerd mei 11, 22
6 min read

Ondernemingsraad - Training-cursus, Advies En Coaching

Training En Advies Voor Europese OndernemingsradenOr Training En Or Cursus - Hart Voor Medezeggenschap

zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V. , gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier..

Partner P&O advies heeft een aantal trainingen voor de OR ontwikkeld zoals: De cursus voor nieuwe OR-leden of PVT leden is ontwikkeld voor deelnemers die nog geen ervaring hebben binnen de ondernemingsraad of PVT (ondernemersraad). > Meer informatie: Training voor nieuwe leden van de PVT of OR. Wij verzorgen de cursus financieel inzicht voor leden van de OR en PVT binnen organisaties.

Bij veel ondernemingsraden is de kennis over financieel beleid ondermaats, terwijl de leden wel graag meepraten. Gelukkig hoef je echt geen specialist zijn om de juiste vragen te stellen op financieel gebied (overleg). Met een basis- en verdiepingstraining Financiën en de OR helpt MZ Services de OR in een dag tijd een volwaardige gesprekspartner te worden, ook voor het onderwerp financiën.

Belangrijke beslissingen worden vaak ingegeven door de financiële situatie in de organisatie. Fusies, reorganisaties, bezuinigingen en grote investeringen zijn immers de orde van de dag. Hoewel ondernemingsraden het gesprek over de financiën meestal wel aangaan, geeft dit over het algemeen maar weinig voldoening. OR-leden voelen zich met een kluitje in het riet gestuurd door de bestuurder, die zich laat bijstaan door de controller of financieel directeur.

Or Basiscursus - De Training Voor Beginnende Leden

Het zwaartepunt van de basistraining ligt op de planning en control cyclus van jouw organisatie (leergang). We behandelen alle documenten die voor jullie van belang zijn, van kaderbrief of -nota tot begroting, tussenrapportage en jaarrekening. Daarbij behandelen we alleen de elementen die belangrijk zijn voor jullie OR en laten we onnodige informatie achterwege.

In onze whitepaper "Een opleidingsplan maken, zo doe je dat" gaan we dieper in op het nut van opleiden en hoe je een goed opleidingsbeleid en plan kunt maken - training.

Besluiten hebben een vaak financiële achtergrond. Kennis van financiën is dan ook een must voor iedere ondernemingsraad. Na het volgen van deze OR-cursus financiën bent u in staat om financiële situaties beter te beoordelen. Doelgroep De OR-cursus Invloed op financieel beleid™ is geschikt voor alle ondernemingsraden en/of financiële commissies die inzicht willen hebben in het financiële beleid van de organisatie.

Meer info? Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst! .

Trainingen Specifiek Voor Uw Ondernemingsraad

We gebruiken cookies om jou de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen bij de instellingen. Accepteren Afwijzen.

Deze trainingsdag is een introductie in de wereld van cijfers, begrippen, procedures en de Planning- & Controlcyclus. adviesbureau. Nog meer is dit een training over organisatiebeleid en -praktijk. We kijken naar verbanden tussen de alledaagse werkelijkheid, ontwikkelingen in de organisatie en de vertaling daarvan in cijfers. De training wordt interactief en levendig ingevuld met illustraties en voorbeelden uit de praktijk.

Zo wordt het makkelijker om de theorie over opbouw en analysetechnieken te verwerken en te toetsen hoe uw organisatie er voor staat - opleiding. Deze training is bedoeld voor leden van ondernemingsraden of van de financiële commissies, uit alle sectoren. Ook diegenen met drempelvrees voor financiële cijfers en overzichten zijn van harte welkom! Na afloop van deze training heeft u inzicht in:Belang en meerwaarde van cijfers voor uw medezeggenschapswerk, De rol die de OR kan oppakken op het gebied van financiën van de organisatie, De informatie-bevoegdheden op het gebied van financiën, volgens de WORDe opbouw en samenhang van de Planning- & Controlcyclus, De structuur van financiële beleidsstukken, hetgeen u in staat stelt om deze gericht te lezen, De financiële begrippen en enkele ratio’s uit de financiële stukken, Belangrijke financiële aandachtspunten voor de OR.De cursus duurt van 09.

Trainingen - Or-onlineOr Training En Or Cursus - Hart Voor Medezeggenschap

30 uur. De locatie is Genieten in de Weerd in Arnhem*De kosten zijn € 399,00 - opleiding.

Nieuwe Or Training

Voor een hoger rendement is het van belang dat je je via de leeromgeving goed voorbereidt op de training. De training wordt volledig corona-proof gegeven, waarbij uiteraard de 1,5 meter afstand van elkaar houden wordt gerespecteerd. Tijdens deze eendaagse training krijg je per onderwerp een introductie op de theorie. adviesbureau. Deze pas je direct toe op je eigen organisatie en je eigen stukken.

Daarin vind je het programma, de voorbereidingsopdrachten en praktische gegevens over je training. Na afloop van de training wordt hier het verslag in de vorm van een Power, Pointpresentatie in geplaatst. Bij aanvang van de training ontvang je het Praktijkboek OR & financiën. Na afloop van deze training: weet je welke informatie in de balans en winst- en verliesrekening staat; herken je de termen die in de balans en winst- en verliesrekening staan en wat ze betekenen; ken je de samenhang tussen de diverse financiële stukken; kun je de stukken van je eigen organisatie in de financiële beleidscyclus plaatsen; weet je op welke financiële stukken de OR recht heeft; weet je hoe je als OR-lid een financieel jaarverslag kunt lezen; wat is belangrijk, waar moet je beginnen; weet je hoe je signalen kunt herkennen van een reorganisatie vanuit de financiële bril; weet je hoe je een artikel 24-overleg kunt voorbereiden vanuit financiën.

Dinsdag 12 april 2022 Maandag 20 juni 2022 Alle trainingen vinden plaats bij La Vie Meeting Center in Utrecht. Deze training financiën voor leden van een OR is een training waarin de leden de samenhang tussen de verschillende financiële stukken leren kennen (overleg). De financiële beleidscyclus is de kapstok: hierbij horen de stukken meerjarenplan, jaarplan, begroting, kwartaal- en maandrapportages en het financieel jaarverslag.

De onderwerpen die in deze financiële training aan bod komen: De balans: wat is het en wat staat erin? De resultatenrekening (winst- en verliesrekening): wat zeggen de cijfers? Welke cijfers zijn belangrijk voor een OR om op te letten? De financiële beleidscyclus: inzicht in de stukken en hoe de relevante strategische documenten zich tot elkaar verhouden.

Advies & Training Ondernemingsraad

Toepassing van de theorie op de eigen stukken. Herkennen van signalen over een reorganisatie vanuit de financiële bril. Voorbereiden van het artikel 24-overleg: bijdrage vanuit financiën. “Inzichtelijk gemaakt waar op te letten als er financiële zaken gerapporteerd worden.” “Goede aansluiting met de praktijk. De training heeft een goede indruk bij me achtergelaten.

Or Cursus - Or Training - Cursus OndernemingsraadBasiscursus Or - Specialist In Or Trainingen

En veel minder cijfers dan ik aanvankelijk dacht. Goede afwisseling tussen luisteren en zelf opdrachten maken.” “Inhoudelijk goed opgezet, goede groepsgrootte om ervaringen uit te wisselen, maar ook aandacht voor bedrijfsspecifieke vragen. Interessant, veel geleerd, met name welke kritische vragen je als OR kunt stellen.” “Erg leerzaam. Een eye-opener over wat de OR allemaal mag weten.” .Weet u hoe uw organisatie er voor staat, of er financiële risico’s zijn en waar het bedrijf de komende jaren heen wil? Financiële rapportages van een organisatie vallen onder het informatierecht van de ondernemingsraad (WOR artikel 31a). Vaak doet een OR hier door gebrek aan voldoende kennis veel te weinig mee. training.

Navigation

Home

Latest Posts

Social Media Advertising

Published Apr 22, 23
7 min read

Digital Marketing Specialist In De Regio

Published Mar 27, 23
7 min read